Fjäderprovning CAL-2D - Kamera skjutmått

TILLBAKA
 
 
Fjäderprovning CAL-2D - Kamera skjutmått

Fjäderprovning CAL-2D - Kamera skjutmått

Mätdon för tryckfjädrar - snabba mätningar på slipade och ej slipade fjädrar

Med CAL2D kan fjädern mätas på två sätt:

 

• Genom att placera fjäderns plana yta på mätplattan (koniska eller slipade fjädrar)

• Genom att placera fjäderns mantel på den transparenta plattan (ej slipade fjädrar och mikro- fjädrar)

 

Fördelar:

 

• Alla ytterdiametrar hos lindningarna mäts

• Mättiden reduceras

• Subjektiva bedömningar av operatören elimineras

• Metoden är optimal för mycket små eller känsliga fjädrar

 

Tekniska egenskaper:

 

• Synfält: 38x28 mm

• Upplösning hos repeterbarhet: 0.01 mm

• Minsta tillåtna tjocklek: - vertikal placering: 38 mm - horisontell placering: 70 mm

• Förberedd för PC-anslutning

Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se