Fjäderprovning LED3D 120H - Automatisk profilmätare med laser

TILLBAKA
 
 
Fjäderprovning LED3D 120H - Automatisk profilmätare med laser

Fjäderprovning LED3D 120H - Automatisk profilmätare med laser

Automatisk profilmätare för analys av fjädergeometri

Det mest kompletta instrumentet för analys av geometrin hos cylindriska eller koniska tryckfjädrar. På några sekunder kan operatören mäta dimensionerna hos tryckfjädern med avseende på t ex vinkeltäthet och parallellitet, diameter, stigning, koncentricitet samt analysera hela profilen med speciell uppmärksamhet riktad på det första, slipade varvet.

 

Instrumentfunktioner 

- omedelbar visualisering av fjäderns längd och ytterdiameter, statiskt

 

Efter utförandet av hela provsekvensen visar mätningen

- Värdet av fjäderns rätvinklighet (e1)

- Värdet av fjäderns koncentritet (i koniska fjädrar)

- Värdet av parallellismen (e2)

- Det genomsnittliga värdet av den fria längden (Lo)

- Värdena för den största yttre diametern på hela fjädern

- Det genomsnittliga värdet av den yttre diametern (de) hos varje varv

- Värdet av det slipade ändvarvet (typ tjocklek på slipade fjädrar)

- Värdet av den slipade vinkeln 

 

Dessutom medföljer 

- Diagram tråddimension för slipade fjädrar

- Diagram stigning, pitch

- Diagram längden

- Diagram rätvinklighet

- Med vy i 2 eller 3 dimensioner 

 

Specialfunktioner 

- Analys av geometrin avseende fjäderstigning i värden och diagram, med möjlighet

  att jämföra diagrammen från flera fjädrar samtidigt.

- 3D realistisk fjädervisualisering

 

Tekniska funktioner relaterade till alla LED3 modeller 

- Digitalkamera med särskild optik

- Speciellt kollimerat ljus

- Motordriven anordning för för rotation av fjädern

- Industri-PC med 22" LCD-skärm, Windows 7 Ultimate 32 bit (flera språk)

- Strömförsörjning 240 Vac 50/60Hz - 200W

 

Tekniska funktioner relaterade till "H"-modellen

- Högupplöst kamera med särskild optik

- Extra kamera för den perfekta placeringen av fjädern och korrekt mått avseende  

  slipområdet. 

- Tryckluftssystem för rengöring av fjädrar

- Granitbas som garanterar maximal stabilitet hos instrumentet

 

 

"PMAR" Programvara

 

Testaren är utrustad med basversionen av PMAR programvara. 

 

Programvaran effektiviserar och snabbar upp provning och datahantering, det är möjligt att 

 

- Skapa en automatisk kontrollplan för varje fjäder

- Spara och spela in alla mätningar av produktionen

- Granska med data, CP CPK sigma och aussian

- Exportera och printa ut data med egen företagslogotyp 

 

Option 3D-LAS1 

 

Tack vare den innovativa 3D-LAS modulen kan du köra hela mätningen av cylindriska tryckfjädrar före slipning! Denna mätning har följande fördelar

 

- Gör det möjligt att bekvämt reproducera geometrin av fjädern för att optimera

  slipprocessen.

- Gör det möjligt för produktion av fjädrar med variabel stigning, även i fråga om

  särskilt restriktiva utföranden och design.

- Det är möjligt att skicka resultaten till en av de fjäderlindningsmaskiner som

  tillåter intelligent automatisk korrigering av felet (Simplex Rapid m fl.). Denna

  interaktion mellan LED3D och fjäderlindningsmaskiner minskar drastiskt tiden för  

  inställningar i fjäderlindningsmaskinen.

 

För att korrekt utföra den här mätningen måste fjädern föras in i en styrpinne av lämplig diameter. Pinnar offereras separat vid behov. 

 

 

 

Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se