Form och planhet FlatMaster100

TILLBAKA
 
 
Form och planhet FlatMaster100

Form och planhet FlatMaster100

FlatMaster™ 100 för unik insikt i er specifika tillverkningsprocess är FlatMaster designad för beröringsfri planhetsmätning hos tillverkare av precisionsdetaljer.

Beröringsfri mätteknik för snabb mätning av planhet på precisionsdetaljer. FlatMaster kombinerar submikrometer noggrannhet med hastighet och enkelhet vid användandet. Under 30 sekunder vet man det verkliga värdet över hela mätytan med spårbarhet, NIST. Inga komplicerade inställningar, uppriktningar eller speciella fixturer behövs.

1. submikrometer noggranna planhetsmätningar under 30 sekunder
2. fångar och mäter hela ytan på en gång
3. tillåter placering och mätning utan fixturering
4. mäter planhet på ett stort antal olika detaljer i mätrum eller i produktion
5. mäter beröringsfritt

Genom att hämta 100.000 mätdatapunkter eller mer på en detalj, skapas ett tillförlitligt och noggrant värde av ytans form. Olikt konventionella konturinstrument (som bara mäter valda snitt) kan FlatMaster påvisa det verkliga planhetsvärdet av en yta inom några sekunder. Från mätresultatet av hela ytan kan sedan enkelt konturmätsnitt tas fram. FlatMaster mäter metaller, keramer, plaster som är slipade, henade och polerade

Prestanda:
Mätmetod - infallande interferomtri
Mättid – 30 sekunder
Datapunkter – 250.000
Mätområde – 12,5-100mm
Standardmätningar – planhet, snittprofil, sfärisk radie
Data analys – 3d, topografi

 


Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se