Form och planhet LaserCheck

TILLBAKA
 
 
Form och planhet LaserCheck
LaserCheck - automatiserad
OEM kort

Form och planhet LaserCheck

Beröringsfri ytjämnhetsmätare med optisk Ra-mätare för processövervakning i produktionsmiljö.

LaserCheck är en beröringsfri ytjämnhetsmätare som kan användas med automatik som ett process övervakningssystem eller som en enkel handhållen ytjämnhetsmätare. LaserCheck är tillförlitlig och robust (inga rörliga delar eller) och används med fördel i produktionsmiljö.

 

Lasercheckinstrumenten innehåller inga rörliga delar eller känsliga mätspetsar. Mäthuvudet är praktiskt taget oförstörbar. När den en gång är inställd och kalibrerad förändras ingenting utom att den kraftigt reducerar kostnader för underhåll och kalibreringar.

 

LaserCheck kalibreras mot känt Ra värde och mäter därefter relativt i relation till inlärd kalibreringskurva. Mäthastigheten är inte jämförbar med traditionella ytjämnhetsmätare utan är med LaserCheck många gånger snabbare då flera mätningar per sekund kan utföras.

 

Snabb och On-line kapabel:

Enstaka mätvärden inom delar av sekunder.

Mäter rörliga ytor med hög presicion.

Flera trigger (utlösar) ingång- och utgångsoptioner.

 

Pålitlig:

Högsta repeternoggrannhet för pålitliga mätresultat.

Lång livslängd.

 

Den perfekta produktionsmiljölösningen:

Lasercheck är designad för användning som portabel mätutrustning eller on-line användning i produktionsmiljöer. Den pattenterade detektorteknologin "light scatter" erbjuder en robust, repeterbar och snabb Ra mätning.

 


Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se