ComGage

TILLBAKA
 
 
ComGage

ComGage

Mjukvara för mätteknik och statistisk processkontroll i produktionen.


Mjukvaran ComGage kompletterar din mätdatainsamling och tillför en bred variation av funktioner. Den samlar in och analyserar mätdata från ett flertal olika enheter som exempelvis handmätdon och sensorer, oavsett tillverkare.

(Läs mer om IBRs tillhörande modullösning IMBus här.)

 

Med hjälp av de grundläggande funktionerna för insamling av referensinformation är programmet användbart för nästan alla sorters mätapplikationer som t.ex. kast-, rundhets-, planhets- och koncentritetsmätningar.

 

Programmet kan snabbt och enkelt samla in och visa enklare mätdata men klarar också av mer komplexa mätuppgifter.

Med hjälp av dess statistiska funktioner levererar ComGage även information för kontroll och styrning i tillverkningsprocessen i både små och stora serier.

 

Programmet skriver ut testrapporter av de uppmätta värdena i tabellform som även går att konvertera till Excel och QS-Stat format.

 

 

EGENSKAPER

 

- Svensk programvara

- Enkelt handhavande

- Lågt pris och modulär uppbyggnad

- Universal användbarhet för enkla handmätstationer, fixturstationer till

  automatiska mätsekvenser

- Mätdata insamling via tangentbord, tryckknappar, fotpedaler eller från

  mätinstrumentet manuellt eller automatiskt

- Stödjer alla dynamiska och statiska mätuppgifter

- Grafiskt interface för att själv skapa visningsfönster

- Mätprotokoll

- Konverterare för MS-Excel och QS-Stat samt för Rektron
- Windows 95...XP and CE  


Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se