Kalibrering

 
Vi är ackrediterade enligt internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2005 för kalibrering av tryck- och dragprovningsmaskiner gällande storheterna Kraft och Längd.

Vår godkända metod omfattar en korrekt genomförd kalibrering av Kraft för dragprovare och tryckprovare enligt nya standarden SS-EN ISO 7500-1:2016, samt verifiering av Längd enligt vår metod KS1024 utg6, vilket  omfattar längdmätning med passbitar eller laserutrustning samt kontroll av kompressionsplattornas parallellitet. Slutligen utförs grundläggande underhåll av utrustningen för bästa möjliga livslängd.

Ackrediteringens omfattning:

Mätområde: Kraft 0,01 - 750 kN, Längd 10 - 1800 mm

Laboratoriets ackreditering är en kvalitetsstämpel på att kalibreringen kan utföras enligt specifika krav och att kvalitetssystemet och metoderna kontinuerligt kontrolleras av Swedac. Läs mer hos Swedac varför man bör kalibrera sin mät- och provningsutrustning. Bevakningstjänst och ärendehantering

Vi erbjuder ett helhetskoncept för din kalibrering. Med vårt nya maskinregister så bevakar vi och ser till att kalibrering eller funktionskontroll blir utfört i rätt tid. I god tid innan de årliga intervallen så kontaktar vi er via epost eller telefon för att boka en tid.

För support och service gällande mät- och provningsutrustningar rekommenderar vi dig att i första hand alltid maila till adress service@kmk-instrument.se. Beskriv problemet detaljerad och bifoga loggbok så kan vi felsöka och lösa problemet snabbare och effektivare. Du får ett automatisk meddelande med ditt ärendenummer, Använd alltid samma meddelanderubrik för spårbarhet och logg.

Kontakta oss för mer information och förslag för er utrustning!
 
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se