Läckflödesprovning CIRCOFLUX DS

TILLBAKA
 
 
Läckflödesprovning CIRCOFLUX DS

Läckflödesprovning CIRCOFLUX DS

CIRCOFLUX för maximal känslighet för detektering av defekter på ferromagnetiska stänger med varmvalsad ytan

Utrustning för oförstörande provning från ledande Institut Dr. Foerster.

 

CIRCOFLUX DS arbetar med roterande sonder enligt Växelfälts Läckflödesmetoden (Alternating Field Leakage Flux Method (ACMFL). Två växelfältsok, genom vilka det flyter en växelström, rör sig runt provobjektets omkrets och magnetiserar detta vinkelrätt utan fysisk kontakt.

 

Avståndet mellan oket och provobjektet är några få millimeter. Provskon med skyddade sonder är placerad mellan okets armar och söker av ytan med fysisk kontakt. För att uppnå en enhetlig och fullständig ytprovning med givarsystemet, måste rotationshastighet, antal sonder och avståndet mellan dem samt att provobjektens genomloppshastighet måste vara koordinerad.

 

Givarsystemet överför signaler som detekterats av sonderna till provnings-elektroniken för utvärdering.

 

Provobjekt

 

• Ferromagnetiska material

• Styckegods

• Materialytan fri från löst skal samt varmvalsat, draget eller skalsvarvat

• Materialdiametern beror på givarsystem 

 

Provningsprestanda

 

• Detektering av ytdefekter, speciellt längsgående defekter

• Defektupplösning 100 μm och större

• Enfrekvensdrift 6 kHz resp 7.5 kHz för Ro 130

• Provning utan avbrott och kontinuerligt

• Provningshastighet upp till 4 m/s beroende på givarsystem

• Antalet kanaler beror på givarsystem och antal provhuvuden

Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se