Läckflödesprovning CIRCOFLUX Givarsystem

TILLBAKA
 
 
Läckflödesprovning CIRCOFLUX Givarsystem

Läckflödesprovning CIRCOFLUX Givarsystem

Roterhuvud för CIRCOFLUX system

CIRCOFLUX DS är ett instrument för oförstörande provning av ferritiska, runda objekt (rör och stänger) och arbetar med läckfältsprovningsmetoden med växelfält och roterande sonder.

 

Provobjekt

 

• Ferromagnetiska material

• Styckegods

• Materialytan fri från löst skal samt varmvalsat, draget eller skalsvarvat

• Materialdiametern beror på givarsystem

 

- Ro 75: 10 till 75 mm

- Ro 100: 10 till 100 mm resp. 15 till 105 mm

- Ro 130: 15 till 130 mm

- Ro 180: 20 till 180 mm

 

Anslutningsbara givarsystem

 

Roterhuvuden med roterande sonder, uteslutande FOERSTER högpresterande roterhuvuden:

 

• Givarsystem Ro 75 -> 6.145.xx-3

• Givarsystem Ro 100 -> 6.145.xx-4

• Givarsystem Ro 130 -> 6.145.xx-5

• Givarsystem Ro 180 -> 6.145.xx-6

 

Provningsprestanda

 

• Detektering av ytdefekter, speciellt längsgående defekter

• Defektupplösning 100 μm och större

• Enfrekvensdrift 6 kHz resp 7.5 kHz för Ro 130

• Provning utan avbrott och kontinuerligt

• Provningshastighet upp till 4 m/s beroende på givarsystem

• Antalet kanaler beror på givarsystem och antal provhuvuden

 

Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se