Om webbplatsen

TILLBAKA
 

Information om behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär, t ex en intresseanmälan, utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

 

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som KmK Instrument AB samarbetar med för sin verksamhet. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära detta skriftligt till vår adress. Det är också till oss du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

 

Cookies

 

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

 

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida.

 

På denna webbplats används cookies för att hjälpa oss att göra vår besökstatistik mer tillförlitlig och för att öka funktionaliteten för våra användare. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar.

Disclaimer

Vår ambition är att all information som tillhandahålls via denna hemsida ska vara aktuell och korrekt. Men då den i många fall har ett ursprung från tredje part som vi rimligen inte alltid kan kontrollera så kan vi inte garantera riktigheten i alla uppgifter, innehåll och illustrationer. Alla besökare som använder sig av informationen på våra webbplatser gör det helt på egen risk.
 

Webbstatistik

 

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”

För mer information, kontakta ansvarig utgivare på KmK Instrument AB.

© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se