Vårt heltäckande service erbjudande

 

KmK Instrument har idag en serviceorganisation, som med kontinuerlig och hög kunskapsnivå, erbjuder partnerskap och agerar som ”problemlösare” för skiftande behov, vilka kan vara; behovsutveckling, inköp, utbildning, installation, service, kalibrering och kontroll.

Ärendehantering vid support och reparation

Våra servicetekniker och applikationsingenjörer, är oftast ute hos kund på installations-, service-, kalibrerings- eller projektuppdrag. För att ett ärende ska bli registrerat, för vidare snabb och effektiv uppföljning, så sänder du enklast ett e-post meddelande till: service@kmk-instrument.se. På detta sätt loggas alla ärenden i vårt system och vi besvarar det så snart vi kan. 
Läs mer

Kalibrering och funktionskontroll

Vi är ackrediterade för kalibrering av drag- och tryckprovningsmaskiner för storheterna Kraft och Längd. Kalibrering och funktionskontroll på övriga utrustningar, t ex höjdmätare, hårdhetsprovare, mikroskåp, sprickprovningsutrustning etc., sker mot normaler enligt kvalitetssystemet. Kontakta oss för vad som gäller för din utrustning.
Läs mer

Utbildning, seminarier och workshops

I samband med installation genomför vi vanligtvis en teknisk utbildning för operatörer. Utöver detta så håller vi återkommende workshops kring mät- och provningsutrustningarna, ofta tillsammans med våra leverantörer. Vi genomför ett mycket uppskattat seminarie gällande hur man kan uppnå en lyckad mätstrategi för dimensions-, vinkel, form- och lägestoleranser.
Läs mer
 
Vi är ackrediterade för kalibrering av Kraft och Längd
 
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se