Virvelström Portabel underhållsprovning Magnetoscop 1.070

Art.nr. 5
TILLBAKA
 
 
Virvelström Portabel underhållsprovning Magnetoscop 1.070

Virvelström Portabel underhållsprovning Magnetoscop 1.070

Magnetoscop 1.070 används för manuell mätning av permeabilitet och magnetiska fält.

Nya MAGNETOSCOP 1.070 från tyska FOERSTER är utvecklad för permeabilitets mätningar på material i området μr 1.0 … 2.0.

 • Portabel, mikroprocessorstyrda magnetometer system
 • Prober för mätning av den magnetiska flödestätheten som absolut eller gradientvärde
 • Sonder för bestämning av den relativa magnetiska permeabilitet μr i enlighet med IEC 60.404-15 och ASTM A342M

Tillämpningar:

 • Långtidsövervakning av magnetiska miljöförhållanden , t.ex. före installation av magnetiska känsliga enheter t.ex. MRI-system
 • Provning av svagt magnetiska material och maskinbearbetade komponenter för magnetisk remanens
 • Upptäckt av järninneslutningar i austenitiska stål och icke järnhaltiga legeringar
 • Bestämning av relativ magnetisk permeabilitet som en del av kvalitetskontroll för austenitiska stål och icke magnetiska legeringar
 • Verifiera väsentliga förändringar som orsakas av hög temperatur, korrosion, beläggning minskning eller mikro strukturell förändring av genomtränglighet jämförande mätning

Mätning av permeabilitets variationer i ett material:

 • Kvalitetskontroll av rostfritt stål
 • Oförstörande provning av material och detaljer
 • Detektering av ferromagnetiska inneslutningar i materialet
 • Undersökning av magnetiska anisotropa material
 • Undersökning av materialfel beroende på utmattning
 • Sortering av material på konduktivitet

Mätning av statiska och långsamma magnetfält och magnetfältsriktning:

 • Mätning av absolut fältstyrka och fältstyrkeriktning
 • Punktmätning av absoult fältstyrka
 • Mätning av amplituden och riktningen på jordens magnetfält
 • Mätning av avmagnetisering och status hos material
 • Utvärdering av spolkonstanten på en magnetiseringsspole

Tekniska egenskaper:

 • 3,5" LED Display med justerbart bakgrundsljus
 • Analoga display funktioner
 • Fältmätning mellan 1 mT (50 mT, with Hall probe option*)
 • Permeabilitetmätning μr 1.0 … 2.0. Absolut mätläge för alla program, spårbar till nationella standarder
 • Förbättrade Permeability Prober. Slitageskydd genom utbytbar keramisk kåpa. Värmeisolerad sensor för reducerad drift temperatur.
 • Mätningsförfarande. Användarvänliga konfigurerbara procedurer inklusive grafisk import och visning.
 • Modulärt kalibreringskoncept. Separat kalibrering för enheten och sond. Kalibreringsparametrar och data lagras separat i enheten och sond.
 • Samplingshastighet 2000 Hz
 • Upplösning 24 bit ADC
 • Datalagring SD kort, USB
 • Modulär mjukvarupaketering.MAGDATA® TRANSFER, HOTSPOT, VIEW, ANALYZE
 • Format för exportering. LabVIEW®, XML, TXT, CSV
 • Driftstid per batterisats upp till 6 timmar (externa batterisats, extra 11 timmar)

 

Produktblad
Skriv ut sida
© 2015 KmK instrument ab | Regattagatan 8A | SE-723 48 Västerås | Tel. +46 21 150 160 | info@kmk-instrument.se